Helena Klavefors

Om mig och min bakgrund

Jag som driver och är företaget heter Helena Klavefors. Jag är diplomerad coach samt certifierad i sorgbearbetning där jag gått grund- och fördjupningskurs på svenska institutet för sorg. Både coaching och sorgbearbetning ligger mig mycket varmt om hjärtat eftersom jag då får göra det jag trivs med att göra; ge av mig själv, ge och få energi, möta, bemöta och stötta människor, i glädje och sorg, vid alla tillfällen i livet.

Jag har tidigare arbetat som internationell varumärkesanalytiker i tio år, med marknadsundersökningar samt tre år inom socialtjänsten där jag fick möjlighet att möta många människor i olika situationer.

Förutom coach- och sorgbearbetningsutbildningar har jag universitets- och högskolestudier inom pedagogik och arbetspsykologi samt en Fil Kand i företagsekonomi. Kurser och utbildningar i all ära, det som gör mig till den jag är och att jag vill och kan stötta människor i olika faser i livet är min egen livserfarenhet och mina personliga egenskaper.