Helena Klavefors

Någon som lyssnar när du behöver det som mest

Att komma över och gå vidare är vanliga råd vid förluster, men hur gör man? Oftast förknippar vi sorg med någon nära anhörigs bortgång. Men sorg kan handla om så mycket annat; skilsmässor, andra separationer, arbetslöshet, sjukdom, barnlöshet, missbruk, relationsproblem, livet blev inte som du tänkt dig, mm. Sorgbearbetning kan hjälpa dig vidare.

Sorgbearbetning med en utomstående lyssnare är värdefullt eftersom jag lyssnar färdigt på dig, du får sätta ord på dina känslor och tankar kring det som har hänt och vad du har upplevt, jag avbryter inte och jag lägger inga värderingar i de frågor jag ställer. Jag lyssnar.

Att känna sorg är ett naturligt sätt att reagera på efter att ha råkat ut för en personlig förlust av något slag, det gör ont att förlora något eller någon vi älskar eller tycker mycket om. Hur vi upplever sorg är individuellt, hur jag upplever en förlust gäller kanske inte för dig. Gemensamt för oss är att förluster och sorgen gör ont och ibland blir svår att hantera och vi vet inte hur vi ska klara att gå vidare. Då är sorgbearbetning en fin hjälp.

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan sorgen som är förknippad med den fortfarande begränsa och hämma ditt liv. Då hjälper sorgbearbetning dig att möta det som gör ont och att se framåt mot en mer glädjefull morgondag, men en morgondag där din sorg alltid kommer att vara en del av dig och göra dig till den du är.

Sorgbearbetning kan även handla om relationer till personer som fortfarande är i livet men där du upplever att relationen är ouppklarad och du behöver gå igenom den för att kunna släppa taget, för din egen skull.

Vid sorgbearbetning går vi igenom en relation i taget. När du bearbetar en relation kan du upptäcka saker i den som du önskat hade varit annorlunda, bättre eller mer av. Det kan vara något du önskat att du eller den andra personen sagt eller inte sagt, eller gjort annorlunda. Genom sorgbearbetning får du möjlighet att se över relationen och fullborda kommunikationen.

Jag är certifierad enligt Svenska Institutet för Sorg som grundar sig på en amerikansk modell, se mera på www.sorg.se Jag har gått deras grundkurs samt fördjupningskurs. Sorgbearbetning sker genom samtal individuellt eller i grupp. Jag kan även föreläsa om sorgbearbetning.